SAVE FUEL. HHO SYSTEM.

Epost till oss: info@icas.se

Telefon: 0731 02 54 55

Copyright @ All Rights Reserved

Ökad förbränningsgrad leder till bättre hälsa, miljö och ekonomi för oss alla.

Fördelar

- Renare miljö med mindre föroreningar och gifter i luften.

 

- Ökar motorns kraft och samtidigt minskar motorns ljud

och vibrationer.

 

- Minskar underhållskostnader och reparationer.

 

- Motorn rengörs och får längre livslängd.

 

- Ökad förbränningsgrad ger fler km per liter bränsle.

 

- Ger längre arbetstid för arbetsmaskiner, generatorer etc.

 

- Fungerar till alla fordon och maskiner med förbrännings-

motor.

 

 

 

När förbänningen av bränslet ökar rengörs samtidigt motorns inre med dess rörliga delar. Frikti- onen minskar med 75 % och motorn blir tystare. Läs mer...

- Motoreffekten ökar med 10%

- Hästkrafter återvinns

- Snabbare acceleration

- Mindre reparationer

Läs mer...

SPARA BRÄNSLE

Eposta oss:

info@icas.se

Vår vätgasgenerator ökar för-

bränningsgraden av bränslet vilket minimerar giftiga avgas- er och livsfarliga partiklar.

Läs mer...

Vätegeneratorn genererar väte och syre separerade från varandra och tillförs förbränn- ingen av bränslet i motorn.

Läs mer...

 

Vätgasgenerator

Lätt att installera Minimerar avgaser

Underhållsfritt Bränslesparar upp till 15 %

2 års garanti Ökar motorns livslängd